Kho bạc Nhà nước đã chi thường xuyên hơn 515 nghìn tỷ đồng

10:22 | 08/08/2022

(HQ Online) - 7 tháng đầu năm Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên cũng như chi đầu tư chặt chẽ, an toàn.

3917-img-0173
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái. Ảnh TL.

Trong công tác chi thường xuyên, tính đến ngày 31/7/2022, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát 515.280 tỷ đồng, bằng 46,3% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2021, con số này cao hơn 1.711 tỷ đồng về giá trị, giảm 2% về tỷ lệ so với dự toán.

Cchi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 từ đầu năm đến hết tháng 7/2022 ước đạt 189.439,9 tỷ đồng, bằng 34,9% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (542.105,9 tỷ đồng), bằng 32,1% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022 (591.054 tỷ đồng). Trong đó, vốn trong nước thanh toán đạt 182.706,7 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (507.305,9 tỷ đồng), bằng 32,8% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022 (556.254 tỷ đồng).

Đối với nguồn vốn nước ngoài, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát, thanh toán đạt 6.733,2 tỷ đồng, bằng 19,3% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (34.800 tỷ đồng).

Từ nay đến cuối năm, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư hàng tháng, số liệu giải ngân các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình về kiểm soát chi, quy trình tự động thanh toán theo định kỳ, liên thông các chương trình ứng dụng rút ngắn thời gian thanh toán.

Thùy Linh