Khẩn trương ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của các cục hải quan địa phương

07:59 | 14/10/2022

(HQ Online) - Trong 2 ngày 12 và 13/10, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đã có các buổi làm việc với Cục Hải quan Hà Nội (ngày 12/10) và Cục Hải quan Bắc Ninh (ngày 13/10) về xây dựng Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa đến năm 2025 của các đơn vị.

Infographics: 9 chỉ tiêu về phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025
Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030: Cải cách thủ tục hành chính- tiền đề để hiện thực hóa mục tiêu
Cải cách hành chính của Bộ Tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
 Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Cục Hải quan Bắc Ninh. 	 Ảnh: T.Bình.
Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Bình.

Hải quan Hà Nội: 10 mục tiêu trọng tâm

Để sớm cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường nhấn mạnh, các vụ, cục chức năng khối cơ quan Tổng cục cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả các cục hải quan địa phương khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa đến năm 2025.

Hải quan Hà Nội là đơn vị đầu tiên lãnh đạo Tổng cục Hải quan làm việc, thảo luận về Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa đến năm 2025. Theo Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường, điều này cho thấy vai trò, tầm quan trọng của Hải quan Thủ đô trong triển khai các định hướng cải cách của Ngành. Từ đó, khi xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phải xác định không thể thấp hơn hoặc chỉ bằng chỉ tiêu bình quân của toàn Ngành.

Trình bày dự thảo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan Hà Nội đến năm 2025, Phó cục trưởng Hoàng Quốc Quang cho biết, Hải quan Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng và phát triển đến năm 2025 chuyên nghiệp, hiện đại, tiên phong dẫn đầu trong thực hiện mục tiêu chung của toàn Ngành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 trong các hoạt động quản lý rủi ro, quản lý thuế, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, thực hiện Chính phủ số với mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về hải quan gắn với tự động hóa thực hiện các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu... Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Hải quan Thủ đô đầy đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng nhu cầu thực thi nhiệm vụ của Ngành.

Để cụ thể hóa mục tiêu chung, Cục Hải quan Hà Nội đã đưa ra 10 mục tiêu cụ thể, cũng như đặt ra rất nhiều chỉ tiêu đến năm 2025 phải đạt được xoay quanh các nội dung. Chẳng hạn, đối với chỉ tiêu chuyển đổi số, xây dựng Hải quan số hướng đến Hải quan thông minh gắn với đặc thù của Hải quan Hà Nội, đơn vị đặt mục tiêu 95% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu điện tử, tiến tới số hóa; cung cấp dịch vụ số có tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến 90%; 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Nội cũng đặt ra các chỉ tiêu về cải cách, hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ hải quan; chỉ tiêu thông tin được thu thập, cập nhật đầy đủ, kịp thời đạt hơn 90%; 100% nội dung liên quan đến múc độ tuân thủ pháp luật được công khai, tra cứu trên hệ thống; 85% người dân và doanh nghiệp hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Hải quan.

Góp ý vào các chỉ tiêu Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan Hà Nội đến năm 2025, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Âu Anh Tuấn cho rằng, mặc dù dự thảo kế hoạch đã bám sát Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 và Kế hoạch Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025 (Bộ Tài chính ban hành mới đây), song với đặc thù là một trong những đơn vị hải quan trọng điểm của toàn Ngành, các chỉ tiêu của Cục Hải quan Hà Nội cần cao hơn chỉ tiêu bình quân của toàn Ngành. Chẳng hạn như chỉ tiêu 95% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu điện tử, tiến tới số hóa cần xây dựng cao hơn. Vì địa bàn do Hải quan Hà Nội quản lý tập trung nhiều DN nước ngoài, DN lớn.

Lắng nghe các ý kiến, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường chỉ đạo, kế hoạch cần tập trung, cụ thể hóa vào các mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến 2025 của đơn vị, trên cơ sở kế hoạch của Tổng cục Hải quan. Bên cạnh đó, Hải quan Hà Nội có địa bàn quản lý rộng, trên nhiều tỉnh, thành phố, do đó kế hoạch cải cách cũng cần bám sát, đồng bộ với Chiến lược, kế hoạch phát triển, hiện đại hóa của các tỉnh, thành mà Hải quan Hà Nội đóng trụ sở; đồng thời khi triển khai kế hoạch phải có kế hoạch quản trị việc thực hiện để đảm bảo các chỉ tiêu đặt ra được thực hiện đầy đủ và đạt được.

Hải quan Bắc Ninh: Tạo lập nền tảng xây dựng Hải quan thông minh

Liên quan đến dự thảo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa đến năm 2025 của Cục Hải quan Bắc Ninh, lãnh đạo đơn vị cho biết, mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển Cục Hải quan Bắc Ninh đến năm 2025 hiện đại, cơ bản hoàn thành Hải quan số theo định hướng của ngành Hải quan, tạo nền tảng xây dựng Hải quan thông minh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về hải quan; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia.

Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025: chỉ tiêu thông tin được thu thập, cập nhật đầy đủ, kịp thời đạt trên 90% tổng số hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống; 100% nội dung liên quan đến mức độ tuân thủ pháp luật được công khai, tra cứu trên hệ thống công nghệ thông tin; 85% người dân và doanh nghiệp hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Hải quan; hoàn thành xây dựng quy trình hóa việc giải quyết công việc đối với 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ứng dụng quản lý trên phần mềm ISO điện tử...

Góp ý vào dự thảo của Cục Hải quan Bắc Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan Lương Khánh Thiết; Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Âu Anh Tuấn; Vụ trưởng Vụ Pháp chế Kim Long Biên; Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Phạm Quang Tuyến cơ bản đồng tình với nội dung do Cục xây dựng.

Tuy nhiên, đơn vị cần làm rõ hơn các nét đặc thù trên địa bàn quản lý, đồng thời xem xét lược bớt những nội dung trùng với Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của ngành Hải quan đến năm 2025. Ngoài ra, với vai trò đơn vị có quy mô công việc lớn hàng đầu của Ngành, các ý kiến tập trung đề nghị Cục Hải quan Bắc Ninh cần xây dựng một số chỉ tiêu trọng tâm cao hơn chỉ tiêu chung trong kế hoạch của ngành Hải quan.

Tiếp thu góp ý của đại diện các vụ, cục, Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Đức Hùng cho biết, đây là các ý kiến tâm huyết, phù hợp với thực tế của đơn vị và Hải quan Bắc Ninh sẽ tiếp thu đầy đủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường ghi nhận Cục Hải quan Bắc Ninh đã có sự chuẩn bị công phu, xây dựng Kế hoạch bám sát với định hướng chung của Ngành và thực tế địa phương.

“Với quy mô kim ngạch lớn nhất, chiếm khoảng ¼ toàn Ngành (năm 2021 đạt 163 tỷ USD, 9 tháng đầu năm 2022 đạt 135,255 tỷ USD); nhiều doanh nghiệp lớn, tuân thủ tốt pháp luật; các địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên có sự cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ là điều kiện thuận lợi để Hải quan Bắc Ninh đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, thực hiện Hải quan số, Hải quan thông minh...”, Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Với những lợi thế kể trên, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường mong muốn Hải quan Bắc Ninh nỗ lực phấn đấu vào nhóm các cục hải quan địa phương đi đầu về cải cách, hiện đại hóa của Ngành. Đặc biệt, cần phấn đấu đi đầu trong các sở, ngành ở địa phương về thực hiện những nội dung về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số...

"Khi kế hoạch được ban hành, Cục cần có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền, các sở, ban, ngành trên địa bàn nắm được để ủng hộ, đồng hành với đơn vị trong thực hiện các mục tiêu đề ra", Phó Tổng cục trưởng yêu cầu.

Ngọc Linh-Thái Bình