Khai bổ sung sau thời điểm phân luồng và trước khi thông quan có bị xử phạt?

13:20 | 02/07/2019

(HQ Online) - Trước thắc mắc của Công ty TNHH Join Win Việt Nam về việc khai bổ sung sau thời điểm hệ thống hải quan phân luồng và trước khi thông quan có bị xử phạt hay không, Tổng cục Hải quan cho biết, theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì trường hợp DN nêu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

khai bo sung sau thoi diem phan luong va truoc khi thong quan co bi xu phat Khó thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
khai bo sung sau thoi diem phan luong va truoc khi thong quan co bi xu phat Xử phạt vi phạm hành chính nếu hàng trung chuyển quá thời hạn lưu giữ

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 29 Luật Hải quan; Điểm a.2, Khoản 1, Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì trường hợp khai bổ sung sau thời điểm hệ thống hải quan phân luồng và trước khi thông quan thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính.

khai bo sung sau thoi diem phan luong va truoc khi thong quan co bi xu phat
CBCC Hải quan Bình Dương kiểm tra hàng hóa NK.

Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm hành chính phải được xem xét trên cơ sở hồ sơ vụ việc, tình huống cụ thể. Do không có hồ sơ vụ việc cụ thể nên Tổng cục Hải quan đề nghị DN căn cứ quy định nêu trên và quy định tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP để xem xét, xác định.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đề nghị DN liên hệ với đơn vị hải quan nơi DN làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Đảo Lê