Xử phạt vi phạm hành chính nếu hàng trung chuyển quá thời hạn lưu giữ

18:33 | 04/10/2018

(HQ Online)- Trường hợp DN đã thực hiện thủ tục trung chuyển hàng hóa mà vi phạm quy định về thời hạn lưu giữ thì sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

xu phat vi pham hanh chinh neu hang trung chuyen qua thoi han luu giu

Hàng hóa XNK qua cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: H.Nụ

Hiện Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát sinh vướng mắc liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng trung chuyển lưu giữ trên lãnh thổ Việt Nam quá thời hạn quy định (quá 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập) chưa tái xuất.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, tại Điều 44, Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì không quy định về thời hạn lưu giữ đối với hàng hóa trung chuyển. Tuy nhiên, tại Điểm 2, Khoản 20 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 44 Nghị định 08/2018/NĐ-CP thì có quy định về thời hạn lưu giữ hàng hóa trung chuyển: “… Thời hạn lưu giữ hàng hóa trung chuyển không quá 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Trường hợp hàng hóa trung chuyển trong thời gian được lưu giữ tại cảng biển Việt Nam bị hư hỏng, tổn thất cần phải có thêm thời gian để khắc phục thì thời gian trung chuyển được gia hạn tương ứng với thời gian cần thiết để thực hiện các công việc đó và phải được cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục trung chuyển chấp thuận…”.

Cũng theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, qua rà soát các quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP, Nghị định 45/2016/NĐ-CP và Thông tư 155/2016/NĐ-CP không quy định để xử phạt đối với hàng trung chuyển lưu giữ trên lãnh thổ Việt Nam quá thời hạn quy định.

Tại Điểm 4c, Khoản 3 Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP chỉ quy định chế tài xử phạt đối với hành vi “lưu giữ hàng hóa quá cảnh trên lãnh thổ Việt Nam quá thời hạn quy định”.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho rằng, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chỉ có chế tài xử phạt đối với hành vi lưu giữ hàng hóa quá cảnh trên lãnh thổ Việt Nam quá thời hạn quy định mà không quy định xử phạt đối với hành vi lưu giữ hàng hóa trung chuyển trên lãnh thổ Việt Nam quá thời hạn quy định.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Điều 241 Luật Thương mại 2005 quy định: “Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh”. 

Như vậy, theo quy định của Luật Thương mại thì trung chuyển là một hoạt động của dịch vụ quá cảnh hàng hóa.

Do đó, đối với trường hợp mà Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nêu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ vụ việc, xác định rõ. Trường hợp DN đã thực hiện thủ tục trung chuyển hàng hóa theo quy định tại Điều 44 Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP mà vi phạm quy định về thời hạn lưu giữ hàng hóa trung chuyển thì đối chiếu với quy định tại Điểm c, Khoản 4 và Điểm b, Khoản 6 Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP để xem xét, xử lý theo quy định.

Đảo Lê