Infographics: Trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu tại 19 cục hải quan tỉnh, thành phố phía Nam

18:10 | 04/11/2021

(HQ Online) - Trong tháng 10, dịch Covid-19 đã từng bước được kiểm soát, cùng với chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới. Theo đó, trong tháng 10/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cục hải quan thuộc 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã tăng 8,4% so với tháng 9.

Nụ Bùi - Phương Anh