Infographics: Tổng quan 6 Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 tại phía Nam

09:17 | 04/09/2021

(HQ Online) - Để đồng hành cùng các tỉnh phía Nam trong công tác điều trị, giảm thiểu tử vong, Bộ Y tế đã quyết định điều động nhân lực, trang thiết bị từ các bệnh viện hàng đầu của Bộ Y tế vào thiết lập các Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19. Đây là tuyến cuối trong mô hình điều trị người bệnh mắc Covid-19, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh Covid-19 trong khu vực được phân công.

Đỗ Hòa - Phương Anh