Infographics: Toàn cảnh bức tranh ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm

09:21 | 09/10/2021

(HQ Online) - Trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 1.077,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán, trong đó ngân sách trung ương đạt 76,5% dự toán và ngân sách địa phương đạt 84,7% dự toán.

Hoài Anh - Info: Phương Anh