Infographics: Tình hình giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước 8 tháng đầu năm

09:15 | 08/09/2021

(HQ Online) - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước tiếp tục gặp nhiều rào cản do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy vậy, từ nay đến cuối năm Kho bạc Nhà nước vẫn đặt mục tiêu giải ngân đạt tỷ lệ 95-100% kế hoạch Chính phủ giao.

Thuỳ Linh - Phương Anh