Infographics: Tân Phó Trưởng ban cải cách hiện đại hóa hải quan vừa được bổ nhiệm

13:43 | 29/10/2020

(HQ Online) - Ngày 27/10/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ký Quyết định 2717/QĐ-TCHQ điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nông Phi Quảng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng (Cục Hải quan Cao Bằng) giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Cải cách hiện đại hóa hải quan từ ngày 1/11/2020.

Thái Bình