Infographics: 5 lãnh đạo vụ, cục được Tổng cục Hải quan điều động, bổ nhiệm

09:51 | 20/10/2020

(HQ Online) - Ngày 19/10, Tổng cục Hải quan công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 5 lãnh đạo vụ, cục thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. 5 lãnh đạo vụ, cục được điều động, bổ nhiệm lần này sẽ triển khai nhiệm vụ trên cương vị mới kể từ ngày 1/11/2020.

Nụ Bùi- Hồng Vân