Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vũ Hoàng Nam

15:46 | 07/10/2021

(HQ Online) - Ngày 6/10, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ký Quyết định 2526/QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Hoàng Nam, công chức Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan

(HQ Online) - Ngày 6/10, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ký Quyết định 2526/QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông ...

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vũ Hoàng Nam

Thái Bình- Phương Anh