Infographics: Quá trình công tác của đồng chí Đinh Tiến Dũng, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội

10:09 | 03/04/2021

Thay mặt Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố Quyết định số 35-QĐNS/TW của Bộ Chính trị ngày 31/3/2021 phân công, chỉ định đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Infographics: Quá trình công tác của đồng chí Đinh Tiến Dũng, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội

Trần Ánh