Infographics: Những đặc trưng cơ bản của mô hình Hải quan thông minh

14:52 | 07/09/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan đang tập trung nguồn lực xây dựng Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh. Đây là những bước đi có tính chất đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2021-2030.

Cần có tư duy đột phá trong xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn: Quyết tâm xây dựng thành công mô hình Hải quan thông minh
Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030: Giảm đầu mối trung gian hướng đến mô hình hải quan thông minh

Mô hình Hải quan thông minh là có mức độ tự động hóa cao, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới và hiện đại trên nền tảng số, phi giấy tờ, đảm bảo tính minh bạch, công bằng, hiệu lực, hiệu quả, có khả năng dự báo, thích ứng với sự biến động của thương mại quốc tế và yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan, yêu cầu chia sẻ, kết nối thông tin với các bộ, ngành, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Dưới đây là những đặc trưng cơ bản của mô hình Hải quan thông minh (nguồn: Tổng cục Hải quan).

Infographics: Những đặc trưng cơ bản của Hải quan thông minh

Thái Bình- Phương Anh