Infographics: Nhiều tỉnh, thành phía Bắc cho mở lại một số hoạt động, dịch vụ

09:33 | 19/09/2021

Dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

Chú thích ảnh

Theo TTXVN