Infographics: Nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần 195 tỷ USD

09:22 | 29/03/2021

(HQ Online) - Trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những dấu ấn nổi bật, với tổng kim ngạch giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 2.300 tỷ USD. Năm 2020, kim ngạch tăng gần 195 tỷ USD so với năm đầu nhiệm kỳ.

Thái Bình