Infographics: Liên bang Nga - đối tác thương mại "tỷ đô" của Việt Nam

09:16 | 29/11/2021

(HQ Online) - Liên bang Nga là đối tác thương mại truyền thống của Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hàng tỷ USD/năm trong những năm gần đây.

Thái Bình- Phương Anh