Infographics: Lãnh đạo các ban Đảng Trung ương khóa XIII

19:01 | 09/04/2021

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo các ban Ban Đảng Trung ương được kiện toàn.

Chú thích ảnh

TTXVN/Báo Tin tức

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện mừng lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện mừng lãnh đạo Việt Nam

Nhân dịp Quốc hội Việt Nam bầu và phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước đã gửi thư, điện chúc mừng.

Theo TTXVN