Infographics: Làm thế nào để được cấp giấy đi đường mới?

14:09 | 05/09/2021

(HQ Online) - Công an TP vừa Hà Nội thông báo về đối tượng, trình tự, thủ tục duyệt, cấp Giấy đi đường có mã nhận diện, Thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19 trong Vùng 1.

Xuân Thảo - Phương Anh