Infographics: Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cả cuộc đời vì nước, vì dân

09:26 | 19/05/2021

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất.

Chú thích ảnh

Theo Báo Tin tức