Infographics: Bức tranh thu ngân sách tại 10 cục hải quan tỉnh, thành phố

10:51 | 03/04/2022

(HQ Online) - Theo thống kế, số thu ngân sách của 10 cục hải quan tỉnh, thành phố lớn trong ngành Hải quan chiếm 86,3% tổng dự toán toàn Ngành. Theo đó, tính đến ngày 31/3, số thu ngân sách của 10 đơn vị này đạt 91.544 tỷ đồng, bằng 30,1% dự toán, bằng 28,8% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nụ Bùi - Phương Anh