Infographics: Bức tranh thu ngân sách nhà nước quý I của ngành Hải quan

14:10 | 10/04/2020

(HQ Online) - Với sự tác động không nhỏ của dịch Covid-19 khiến cho các mặt hàng chính giảm mạnh kéo theo công tác thu nộp NSNN của ngành Hải quan trong quý I chỉ đạt 77.000 tỷ đồng, bằng 22,78% dự toán, bằng 21,69% chỉ tiêu phấn đấu và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2019 (84.336 tỷ đồng), tương đương giảm 7.336 tỷ đồng.

Đảo Lê