Infographics: 10 đơn vị Hải quan có số thu lớn 6 tháng đầu năm

21:03 | 29/06/2021

(HQ Online) - Tổng thu NSNN từ hoạt động XNK của ngành Hải quan tính đến hết ngày 28/6 đạt 192.731 tỷ đồng. Đóng góp quan trọng vào thành tích này của Ngành phải kể đến số thu của 10 cục Hải quan tỉnh, thành phố đạt 161.029 tỷ đồng.

Nụ Bùi - Phương Anh