ICT Index ngành Tài chính 2019: Nhiều bứt phá ngoạn mục

17:56 | 24/06/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố Chỉ số và xếp hạng tổng thể mức độ sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Bộ Tài chính, các Tổng cục, Kho bạc Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán nhà nước tại trung ương (ICT Index ngành Tài chính) năm 2019.

ict index nganh tai chinh 2019 nhieu but pha ngoan muc Chi bộ Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan: Phát triển lực lượng nòng cốt từ đảng viên ưu tú
ict index nganh tai chinh 2019 nhieu but pha ngoan muc Bộ Tài chính kịp thời giải quyết kiến nghị về quy định hành chính, tránh tạo dư luận không tốt trong xã hội
ict index nganh tai chinh 2019 nhieu but pha ngoan muc Văn phòng Chính phủ khảo sát việc ứng dụng CNTT tại Tổng cục Hải quan
ict index nganh tai chinh 2019 nhieu but pha ngoan muc
Năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ để vừa tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn). Ảnh: Tuấn Anh.

Tổng cục Hải quan giữ vị trí thứ 3

Tại bảng xếp hạng ở khối Trung ương, cơ quan Bộ Tài chính dẫn đầu, vị trí thứ 2 thuộc về Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan xếp vị trí thứ 3.

Sở Tài chính Hà Nội tiếp tục dẫn đầu nhóm Sở Tài chính tỉnh, thành phố; sau đó là Sở Tài chính Đà Nẵng và Sở Tài chính Tuyên Quang.

Ở nhóm Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Cục Hải quan Đà Nẵng từ vị trí thứ 5 năm 2018 đã bứt phá lên vị trí thứ 1; vị trí thứ 2 thuộc về Cục Hải quan Quảng Nam và vị trí thứ 3 thuộc về Cục Hải quan Đắk Lắk.

Cục Thuế Nghệ An đã có bước chuyển ngoạn mục từ vị trí 16 năm 2018 vươn lên vị trí thứ 1 năm 2019 trong nhóm Cục Thuế các tỉnh, thành phố; vị trí thứ 2 thuộc về Cục Thuế Khánh Hòa và vị trí thứ 3 thuộc về Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Bảng xếp hạng Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố ghi nhận Kho bạc Nhà nước Bình Phước ở vị trí đầu tiên, tiếp đó vị trí thứ 2 thuộc về Kho bạc Nhà nước Hậu Giang và vị trí thứ 3 thuộc về Kho bạc Nhà nước Bình Thuận.

Nhóm Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng; vị trí thứ 2 thuộc về Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long và vị trí thứ 3 thuộc về Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

Thay đổi nhiều tiêu chí đánh giá

Năm 2019, là năm thứ 11 liên tiếp Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) thực hiện thu thập số liệu, phân tích, đánh giá và đưa ra Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng ICT Index ngành Tài chính.

ICT Index ngành Tài chính giúp cho các đơn vị của ngành Tài chính hiểu rõ về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị, để có các biện pháp, chính sách phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các mục tiêu chính trị - kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và doanh nghiệp.

ICT Index ngành Tài chính 2019 được xây dựng hoàn chỉnh hơn trên cơ sở các nhóm đối tượng theo tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, trong đó có nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố theo hệ thống ngành dọc và nhóm các Sở Tài chính được tách riêng để phù hợp trong việc đánh giá, xếp hạng.

Các chỉ tiêu trong phiếu điều tra năm 2019 đã được lược bỏ khá nhiều chỉ tiêu không phù hợp nhằm đơn giản hóa công tác thu thập số liệu, chỉ tiêu được điều chỉnh dễ hiểu hơn, khắc phục được những số liệu sai lệch thiếu chính xác do người cung cấp số liệu hiểu không đúng với yêu cầu của phiếu điều tra.

Các nội dung chỉ tiêu tính của ICT Index ngành Tài chính 2019 gồm 3 chỉ số thành phần chính đó là: Hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin (ứng dụng nội bộ và dịch vụ công trực tuyến). Riêng chỉ số đầu tư không đưa vào xếp hạng.

Đối với dịch vụ công trực tuyến sử dụng phiếu đánh giá riêng. Phiếu này bao gồm các câu hỏi tương ứng với 4 mức độ của các dịch vụ công trực tuyến.

ICT Index ngành Tài chính 2019 được khảo sát trên 2 khối với 252 đối tượng gồm: Khối các cơ quan trung ương của các hệ thống (6 đối tượng); khối các đơn vị cấp tỉnh, thành phố (246 đối tượng).

Trên cơ sở các số liệu thu thập được từ các nguồn tin cậy để phục vụ cho việc tính toán ICT Index ngành Tài chính 2019, Cục Tin học và Thống kê tài chính rút ra được một vài số liệu phản ánh thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin ở các đơn vị thuộc ngành Tài chính từ trung ương tới địa phương. Thông qua các con số này, có thể đánh giá được phần nào thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc ngành Tài chính.

Hồng Vân