Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

10:03 | 25/03/2019

(HQ Online) - Sáng 25/3, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia để đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019, đồng thời công bố ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2018 của Trường với chủ đề: “Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng”.

huong toi chinh sach tai khoa ben vung va ho tro tang truong kinh te Tăng trưởng kinh tế 2019 có nhiều triển vọng khởi sắc
huong toi chinh sach tai khoa ben vung va ho tro tang truong kinh te Tăng trưởng kinh tế năm 2019 ước đạt 6,93%
huong toi chinh sach tai khoa ben vung va ho tro tang truong kinh te Tăng trưởng kinh tế 2019 đối diện nhiều thách thức
huong toi chinh sach tai khoa ben vung va ho tro tang truong kinh te
Họp báo công bố ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2018. Ảnh: Hoài Anh

Hội thảo nhằm tổng kết kinh tế Việt Nam năm 2018 với thành tựu và những tồn tại, đánh giá nguyên nhân, phân tích cơ hội và thách thức, từ đó khuyến nghị chính sách trong điều hành kinh tế năm 2019.

Hội thảo cũng phân tích và đánh giá chính sách tài khóa hiện nay, từ đó đưa ra các khuyến nghị với mục tiêu đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và góp phần hỗ trợ tăng trưởng.

Với mục tiêu trên, hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung cụ thể như: Làm rõ bối cảnh quốc tế và những tác động của thế giới đến kinh tế Việt Nam năm 2018, đánh giá diễn biến kinh tế Việt Nam và các chính sách năm 2018, những thành tựu và những tồn tại hạn chế và phân tích nguyên nhân của các hạn chế;

Đồng thời, các chuyên gia cũng sẽ đi sâu phân tích những cơ hội và thách thức trong năm 2019, đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019, từ đó khuyến nghị chính sách trong điều hành kinh tế năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đáng chú ý, hội thảo sẽ đi sâu phân tích đặc điểm và thực trạng chính sách tài khóa Việt Nam, bao gồm thực trạng thu chi ngân sách, phân cấp ngân sách, thâm hụt ngân sách và nợ công và đánh giá tác động đến nền kinh tế.

Các chuyên gia cũng sẽ đánh giá khả năng bền vững của chính sách tài khóa Việt Nam trong trung và dài hạn và đề xuất các giải pháp và khuyến nghị cho chính sách tài khóa để đảm bảo nền tài chính quốc gia bền vững nhưng vẫn hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

Theo GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, năm 2018, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,08%, cao nhất trong vòng hơn một thập niên vừa qua, đồng thời chất lượng tăng trưởng đã có cải thiện.

Những động lực đóng góp chính vào tăng trưởng, về phía sản xuất là khu vực FDI với ngành công ngiệp chế biến chế tạo, về phía chi tiêu là tiêu dùng nội địa và thặng dư thương mại.

Tuy nhiên, cải thiện môi trường kinh doanh có dấu hiệu chững lại. Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục gặp nhiều khó khăn và rào cản trong phát triển. Lạm phát và tỷ giá mặc dù nằm trong phạm vi điều chỉnh dự kiến nhưng đã đương đầu nhiều sức ép. Dư địa chính sách tiền tệ bị thu hẹp, và đặc biệt là rủi ro tài khóa ngày càng gia tăng.

GS.TS Trần Thọ Đạt cho biết, trong bối cảnh đó, việc đánh giá một cách toàn diện thực trạng về chính sách tài khóa, đồng thời phân tích tác động của chính sách tài khóa đến nền kinh tế là một việc làm hết sức cần thiết hiện nay.

Trong khuôn khổ hội thảo, ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2018 của Trường cũng đã được công bố.

Theo PGS.TS. Tô Trung Thành, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và nghiên cứu giảng dạy tại Khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân, ấn phẩm Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2018 có những điểm khác biệt và cũng là điểm nhấn so với các báo cáo kinh tế thường niên của các tổ chức khác.

Báo cáo thể hiện quan điểm riêng của các chuyên gia Đại học Kinh tế Quốc dân về các vấn đề kinh tế trong năm, có tính phản biện chính sách một cách độc lập, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách.

Ngoài ra, bên cạnh phân tích định tính, những đánh giá của Báo cáo còn được thực hiện thông qua các phương pháp định lượng, theo đó, đảm bảo những kết luận đưa ra được dựa trên những bằng chứng thực nghiệm, có căn cứ khoa học, có dẫn chứng cụ thể. Điều này cũng thể hiện tính học thuật cao của Báo cáo thường niên, gắn kết những vấn đề nóng của nền kinh tế với việc thực hiện nghiên cứu định lượng.

PGS.TS. Tô Trung Thành cho biết, ấn phẩm gồm 3 phần, trong đó phần 1 đề cập Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng 2019; Phần 2 Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng và phần 3 là những khuyến nghị chính sách.

Trong phần 2 của ấn phẩm, các vấn đề lớn của chính sách tài khóa gồm thu ngân sách, chi ngân sách, phân cấp ngân sách và nợ công đã được đề cập cụ thể.

Theo đó, ấn phẩm đi sâu phân tích thực trạng thu ngân sách và tác động dự kiến của tăng thuế đến thuế gián thu và tăng trưởng; Thực trạng chi ngân sách và tác động của chi ngân sách đến tăng trưởng; Thực trang phân cấp ngân sách và tác động của phân cấp ngân sách đến tăng trưởng; Thực trạng của nợ công và mức độ bền vững của nợ công.

Hoài Anh