Hướng dẫn thu tiền sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền

10:28 | 18/04/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Tuyên Quang về đề nghị sửa đổi quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền từ trước ngày 15/10/1993, đã sử dụng làm nhà ở ổn định liên tục cho đến nay khi cấp giấy chứng nhận không thu tiền sử dụng đất.

huong dan thu tien su dung dat duoc giao khong dung tham quyen Cổ phần hóa, thoái vốn chậm do địa phương kéo dài thời gian xử lý đất
huong dan thu tien su dung dat duoc giao khong dung tham quyen Sẽ kiểm tra đất thuộc sở hữu Nhà nước do doanh nghiệp sử dụng
huong dan thu tien su dung dat duoc giao khong dung tham quyen Dự kiến rà soát lại toàn bộ việc sắp xếp nhà, đất công của DNNN
huong dan thu tien su dung dat duoc giao khong dung tham quyen
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo Bộ Tài chính, chính sách hiện hành đã có quy định cụ thể về việc thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 (Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

Cụ thể: Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15/10/1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trong trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Tài chính cho biết, quy định như trên đảm bảo công bằng, hợp lý giữa người sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 đã nộp tiền và chưa nộp tiền để được sử dụng đất.

H.Vân