Hướng dẫn phân định trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

11:14 | 31/05/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố xử lý thu hồi nợ thuế. Theo đó, một trong những nội dung được hướng dẫn liên quan đến việc xác định trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp theo từng loại hình doanh nghiệp.

huong dan phan dinh trach nhiem thanh toan cac khoan no cua doanh nghiep Xóa nợ thuế hơn 117 triệu đồng cho 1 doanh nghiệp tư nhân
huong dan phan dinh trach nhiem thanh toan cac khoan no cua doanh nghiep Ngành Hải quan đã thu hồi xử lý được 135,21 tỷ đồng nợ thuế
huong dan phan dinh trach nhiem thanh toan cac khoan no cua doanh nghiep
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, đối với DN nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mà không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, cơ quan Hải quan không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế đối với DN để thu hồi nợ, qua xác minh xác định chủ sở hữu DN có tiền, tài sản và nguồn thu nhập thường xuyên thì việc xác định trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của DN theo từng loại hình như sau:

Cá nhân là chủ DN tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản nợ của công ty.

Cá nhân góp vốn trong công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn góp.

Trên cơ sở xác định trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của DN theo từng loại hình DN, cơ quan Hải quan ban hành các quyết định hành chính thuế để xác định nghĩa vụ thanh toán nợ của DN đối với từng cá nhân.

Hướng dẫn trên căn cứ theo Khoản 3 Điều 54 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp DN chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế; căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 quy định trách nhiệm của các cá nhân đối với khoản nợ của DN theo từng loại hình; căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 138 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 70 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, cá nhân nêu trên không chấp hành các quyết định hành chính thuế thì cơ quan Hải quan áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 92, Điều 93 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13. Trình tự, thủ tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP, Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn xử lý đối với DN nợ thuế đã giải thể, qua xác minh xác định chủ DN có tiền, tài sản và nguồn thu nhập thường xuyên. Nếu không thuộc DN nhà nước thì việc thu hồi nợ đối với các cá nhân có liên quan thực hiện theo hướng dẫn về việc xác định trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của DN theo từng loại hình DN nêu trên.

Trường hợp là DN nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn còn nợ các khoản phải nộp ngân sách nhà nước phát sinh trước ngày 1/7/2007, các đơn vị căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 2 Luật số 21/2012/QH13, Điều 55 Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Thông tư 179/2013/TT-BTC để lập hồ sơ gửi về Tổng cục Hải quan xem xét xóa nợ theo quy định.

N.Linh