Hơn 78,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất đã được cơ quan Thuế gia hạn

14:23 | 06/10/2021

(HQ Online) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế đến hết tháng 9/2021, cơ quan Thuế đã thực hiện gia hạn với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất khoảng 78.501 tỷ đồng.

Ngành Thuế đã hoàn thuế điện tử số tiền gần 80 nghìn tỷ đồng
Hơn 72,7 nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn
Doanh nghiệp mong sớm được giảm tiền thuê đất
0607-92692499-3285040604842846-8797103864235950080-n
Cơ quan Thuế đã thực hiện gia hạn với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất khoảng 78.501 tỷ đồng. Ảnh Thùy Linh.

Để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho trong năm 2021.

Cơ quan thuế các cấp hiện đang tiếp tục thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho người nộp thuế và đôn đốc nộp ngân sách đối với những khoản thu đã hết thời gian gia hạn.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số thuế giá trị gia tăng phát sinh của kỳ kê khai tháng 8 được gia hạn trong tháng 9/2021 ước khoảng 4.000 tỷ đồng và thu tiền thuế đã gia hạn của kỳ khai thuế tháng 3 và quý 1/2021 hết thời gian gia hạn khoảng 4.831 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế đến hết tháng 9/2021, cơ quan Thuế đã thực hiện gia hạn với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất khoảng 78.501 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là khoảng 44.916 tỷ, đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 30.887 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh khoảng 327 tỷ đồng; tiền thuê đất là khoảng 2.371 tỷ đồng.

Cùng với đó, số thuế đã nộp vào ngân sách là khoảng 36.200 tỷ đồng, số thuế đang tiếp tục gia hạn là khoảng 42.301 tỷ đồng.

Thùy Linh