Hơn 1.600 doanh nghiệp chế xuất đã hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

16:39 | 23/05/2022

(HQ Online) - Tính đến thời điểm hiện tại, gần như toàn bộ doanh nghiệp chế xuất đã hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát theo đúng quy định Chính phủ đặt ra tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

TPHCM: 166 doanh nghiệp chế xuất đáp ứng các yêu cầu về giám sát hải quan
Hải quan Hải Phòng: 345 doanh nghiệp chế xuất đảm bảo điều kiện giám sát
Hải quan Hà Nội: 201 doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan
Công chức  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Tích cực đôn đốc, hỗ trợ doanh nghiệp

Trước đó, ngày 11/3/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trong đó, một trong những nội dung quan trọng của Nghị định là quy định điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX).

Nghị định quy định trong thời hạn tối đa không quá 1 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành, DNCX phải hoàn thiện các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và kể từ ngày 25/4/2022, các DN đủ điều kiện mới được áp dụng chính sách ưu đãi.

Để đảm bảo việc thực hiện quy định, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doang nghiệp. Cụ thể, Tổng cục Hải quan quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP tại cục hải quan tỉnh, thành phố; ban hành các văn bản hướng dẫn; đồng thời chỉ đạo cục hải quan các tỉnh thành phố tổ chức làm việc với các DNCX trên địa bàn quản lý, phổ biến các quy định về mốc thời gian không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan với các DNCX, lập biên bản làm việc; tổ chức kiểm tra điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của DNCX theo đúng thời hạn quy định; báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống camera giám sát của DNCX với cơ quan Hải quan và việc giám sát hải quan đối với DNCX thông qua hệ thống camera trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cục hải quan tỉnh, thành phố và cộng đồng DNCX.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan đã thường xuyên đôn đốc cục hải quan các tỉnh, thành phố triển khai kiểm tra điều kiện kiểm tra, giám sát của DNCX trên địa bàn quản lý, hỗ trợ giải thích pháp luật cho DNCX biết về chính sách ưu đãi thuế quan đối với DNCX sau thời điểm 25/4/2022; hoàn thành việc kiểm tra, xác nhận DNCX đáp ứng điều kiện kiểm tra giám sát hải quan theo quy định trước ngày 25/4/2022; báo cáo chi tiết các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát theo từng tuần.

Tại cục hải quan các tỉnh, thành phố đã tổ chức làm việc với từng DNCX trên địa bàn quản lý để tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, tìm hiểu rõ tiến độ triển khai của DNCX, lập biên bản làm việc với từng doanh nghiệp. Với các trường hợp các DNCX vẫn chưa thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định thì tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn DNCX thực hiện thông báo theo quy định; tìm hiểu rõ nguyên nhân, vướng mắc của DNCX trong việc chậm trễ thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, đồng thời hỗ trợ, giải thích cho DNCX biết về chính sách ưu đãi thuế quan đối với DNCX sau thời điểm 25/4/2022.

Đồng thời chủ động báo cáo với UBND tỉnh, thành phố nơi DNCX thực hiện dự án đầu tư về tình hình triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, đề nghị UBND tỉnh, thành phố có biện pháp đôn đốc các DNCX chưa thực hiện thông báo cơ quan Hải quan về các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì sớm thực hiện theo quy định.

Hơn 1.600 doanh nghiệp hoàn thành đúng hạn

Theo thống kê mới nhất ngày 23/5 của Tổng cục Hải quan, đến hết ngày 25/4/2022 (thời hạn phải hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với các DNCX thành lập trước khi Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 25/4/2021) và đang hoạt động), số DNCX đã hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan là 1.607 DN/tổng số DNCX 1676.

Tiếp đó, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, các cục hải quan tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Đến ngày 12/5 có thêm 9 DNCX được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát.

Theo Tổng cục Hải quan, số DNCX chưa thực hiện có 40 doanh nghiệp thuộc diện bị khởi tố, tạm ngừng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể, chuyển địa bàn, chuyển sang doanh nghiệp không phải DNCX; 11 DNCX mới thành lập, đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng; 1 DNCX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, không có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và 17 DNCX không thể hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát do nguyên nhân khách quan.

Hiện còn 8 DNCX vẫn đang tiếp tục hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định do có những khó khăn về kinh phí, thực trạng nhà xưởng hoặc một số nguyên nhân khách quan khác.

Ngọc Linh