Hải quan Hà Nội: 201 doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

11:09 | 27/04/2022

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Hà Nội, đơn vị đang quản lý 206 doanh nghiệp chế xuất, trong đó đã có 201 doanh nghiệp đã đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Doanh nghiệp chế xuất phải đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát trước ngày 25/4
Hải quan Hà Nội chủ động đấu tranh chống buôn lậu, ma túy
Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất
CBCC Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh
CBCC Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

5 doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP là do đã dừng hoạt động hoặc xin chuyển đổi sang doanh nghiệp thường.

Trước đó, tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP đã bổ sung Điều 28a quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan. Theo đó nghị định quy định doanh nghiệp cần có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào doanh nghiệp chế xuất chỉ qua cổng/cửa.

Có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ); dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp và được lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất tối thiểu 12 tháng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm ban hành định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp về hệ thống camera giám sát để thực hiện theo quy định tại điểm b khoản này.

Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất để báo cáo quyết toán nhập- xuất- tồn về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo quy định pháp luật về hải quan.

Nghị định 18/2021/NĐ-CP cũng quy định cụ thể thủ tục kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đăng ký doanh nghiệp chế xuất.

N.Linh