Hơn 1.300 đảng viên Tổng cục Hải quan nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

11:26 | 05/12/2022

(HQ Online) - Sáng 5/12, hơn 1.300 đảng viên đến từ các chi bộ, đảng bộ thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

1.300 đảng viên cơ quan Tổng cục Hải quan nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5
Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan ra Nghị quyết quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022
Khai mạc hội nghị cán bộ toàn quốc về quán triệt xây dựng Đảng
Điểm cầu tại tụ sở Tổng cục Hải quan. Ảnh: Q.H
Điểm cầu tại trụ sở Tổng cục Hải quan. Ảnh: Q.H

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP Hà Nội và 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc, với trên 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/12/2022.

Tại Hội nghị, các đảng viên sẽ nghe các chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng 5/12, các đảng viên đã được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới".

Hơn 1.300 đảng viên Tổng cục Hải quan nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6
Điểm cầu Hội trường lớn thuộc Tổng cục Hải quan. Ảnh: Q.H

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quang Hùng