Học sinh TPHCM tựu trường ngày 22/8, trừ bậc mầm non

13:45 | 10/08/2022

(HQ Online) - Ngày 10/8, UBND TPHCM ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2022-2023 đối với các bậc học trên địa bàn thành phố.

undefined
Một tiết học của học sinh trường Tiểu học Linh Chiểu, Thủ Đức. Ảnh: N.Hà

Theo đó, trừ bậc học mầm non tựu trường vào ngày 31/8; các bậc học còn lại gồm: Tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên THCS, Giáo dục thường xuyên THPT sẽ tựu trường vào ngày 22/8.

Tất cả các bậc học từ bậc mầm non sẽ khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9.

Học kỳ 1 của học sinh tiểu học, THCS, THPT bắt đầu tính từ ngày 5/9/2022 đến 14/1/2023, đảm bảo 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác. Học kỳ 2 từ ngày 16/1/2023 đến ngày 20/5/2023, đảm bảo 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

Riêng đối với hệ giáo dục thường xuyên bổ túc THCS đảm bảo 17 tuần thực học đối với khối 6, 7 và 16 tuần thực học đối với hai khối 8, 9.

Tương tự, hệ giáo dục thường xuyên bổ túc THPT đảm bảo 17 tuần thực học đối với khối 10 và 16 tuần thực học đối với hai khối 11, 12.

Ngày bế giảng năm học đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên cũng tương tự bậc mầm non là từ ngày 22 đến 26/5/2023.

Đặc biệt, bậc tiểu học xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30/6/2023, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 trước ngày 31/7/2023.

Tương tự, bậc THCS xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 trước ngày 31/7/2023.

Đối với bậc THPT, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 trước ngày 31/7/2023.

Riêng hệ giáo dục thường xuyên xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023.

Cũng theo UBND TPHCM, học sinh các cấp trên địa bàn TP sẽ nghỉ Tết âm lịch 2023 từ 18/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023.

Thu Dịu