Hoàn thiện quy trình phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của “siêu” Ủy ban

19:37 | 26/06/2020

(HQ Online) - Thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban), Ủy ban vừa có cuộc họp lấy ý kiến các bộ, ngành, Vụ chuyên môn về dự thảo Quy trình phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban.

“Siêu” ủy ban sẽ xử phạt nghiêm doanh nghiệp vi phạm về công bố thông tin
Vướng mắc của một số dự án do "siêu ủy ban" làm chủ sở hữu: Chính phủ quyết ra sao?
“Siêu” ủy ban làm rõ thông tin không chính xác về Tổng công ty VEC
0246 2016

Khẳng định sự cấp thiết của việc hoàn thiện để sớm ban hành quy trình phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban, Phó Chủ tịch Ủy ban Hồ Sỹ Hùng cho rằng, đây là quy trình nội bộ nhưng liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật 69).

Sau khi tiếp nhận các ý kiến bằng văn bản của các đơn vị có liên quan, Vụ Tổng hợp (Ủy ban) đã dự thảo Quy trình phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban để tiếp tục lấy ý kiến của các bộ, ngành, vụ chuyên môn tại cuộc họp này.

Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, lãnh đạo các vụ chuyên môn của Ủy ban đều cho rằng, việc sớm ban hành quy trình là vô cùng cần thiết. Các dự án của DN trực thuộc cần phê duyệt nhiều, nên phải sớm có một quy trình để đảm bảo sự thống nhất.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng ngoài các doanh nghiệp là các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước. Quy trình phải bám sát các quy định tại Luật 69, đặc biệt, cần quy định rõ các nội dung phê duyệt cụ thể.

Theo đại diện Bộ Tài chính, phạm vi điều chỉnh của Luật 69 quy định phân cấp phê duyệt và đầu tư dự án được xem xét trên khía cạnh về thẩm quyền quyết định sử dụng vốn của DN để đầu tư dự án. Việc thực hiện dự án đầu tư tuân thủ trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo các quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng.

Hiện nay còn có cách hiểu khác nhau về vai trò của Ủy ban trong việc phê duyệt dự án đầu tư và thời điểm xem xét phê duyệt dự án, do đó cần phải làm rõ việc phê duyệt dự án đầu tư của Ủy ban sẽ được thực hiện ở giai đoạn nào của dự án đầu tư. Bộ Tài chính cũng đang rà soát lại Luật 69 để báo cáo Thủ tướng nhằm tạo điều kiện tháo gỡ các vướng mắc, bất cập.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng giao Vụ Tổng hợp hoàn thiện Dự thảo quy trình căn cứ theo Luật 69, tham khảo các quy định hiện hành đề xuất cụ thể nội dung phê duyệt; thống nhất bổ sung đối tượng áp dụng; thành lập Tổ công tác là nhóm chuyên môn đánh giá hồ sơ dự án giúp các vụ quản lý DN và tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban.

Báo cáo đánh giá dự án là báo cáo của các vụ quản lý DN đánh giá về các nội dung của dự án trên cơ sở báo cáo của Tổ công tác. Hình thức phê duyệt là văn bản của Ủy ban có ý kiến phê duyệt hoặc không phê duyệt dự án đầu tư...

Về quy trình, bước 1 là người đại diện vốn trực tiếp tại DN cho ý kiến, nêu rõ quan điểm, khẳng định các thủ tục đã làm, cơ sở pháp lý, hiệu quả kinh tế của dự án. Bước 2 là tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng gửi vụ quản lý DN, nếu hồ sơ không đủ thì Vụ quản lý có văn bản thông báo cho DN không quá 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Phó Chủ tịch cũng giao Vụ Pháp chế, kiểm soát nội bộ rà soát quy chế làm việc để phân cấp lãnh đạo Ủy ban xử lý đối với từng nội dung cụ thể tại quy trình phê duyệt.

Hoài Anh