Hộ cá nhân sử dụng điện cho sinh hoạt hay kinh doanh chịu mức thuế GTGT như nhau

14:44 | 21/09/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính cho biết, Luật Thuế giá trị gia tăng không có quy định về việc miễn, giảm thuế giá trị gia tăng.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Kinh nghiệm quản lý thuế giá trị gia tăng với hoạt động thương mại điện tử trên thế giới
Quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới áp lực cung ứng điện ngay trong năm nay là bởi thiếu than cho điện. 	Ảnh: ST
Hộ cá nhân khi sử dụng điện (để phục vụ cho sinh hoạt hay để kinh doanh) thực hiện mức thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất quy định. Ảnh; Internet.

Mới đây, Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện chuyển tới. Theo đó, cử tri kiến nghị xem xét không tính thuế giá trị gia tăng đối với hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt, nên tính thuế giá trị gia tăng đối với hộ sử dụng điện kinh doanh.

Phản hồi ý kiến cử tri, Bộ Tài chính cho biết, Luật Thuế giá trị gia tăng quy định 3 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu (theo thông lệ quốc tế). Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ thiết yếu cho đời sống và hàng hoá, dịch vụ là đầu vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với các hàng hoá, dịch vụ thông thường khác.

Theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành thì mặt hàng điện (không phân biệt điện sinh hoạt hay điện kinh doanh) thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Bộ Tài chính thông tin thêm, thuế giá trị gia tăng thu theo hàng hóa, dịch vụ không phân biệt đối tượng, mục đích sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Luật Thuế giá trị gia tăng không có quy định về việc miễn, giảm thuế giá trị gia tăng. Theo đó, hộ cá nhân khi sử dụng điện (để phục vụ cho sinh hoạt hay để kinh doanh) thực hiện mức thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Thùy Linh