Hình ảnh Hải quan Thành phố mang tên Bác trong trang phục mới

21:38 | 01/04/2022

(HQ Online) - Ngày 1/4/2022, Cục Hải quan TPHCM đã đồng loạt triển khai thực hiện trang chế phục mới của ngành Hải quan theo quy định tại Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 7/1/2021 của Chính phủ về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Lực lượng Hải quan sử dụng trang phục mới từ 1/4/2022

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Tạp chí Hải quan ghi nhận ở 1 số đơn vị hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan TPHCM:

Công chức Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.  Ảnh: T.D
Công chức Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong trang phục mới xuân hè thực hiện kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: T.D
CBCC Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất trao đổi nghiệp vụ.
Hình ảnh Hải quan Thành phố mang tên Bác trong trang phục mới
Công chức Đội thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất giải quyết thủ tục cho hành khách nhập cảnh.
Hình ảnh Hải quan Thành phố mang tên Bác trong trang phục mới
Công chức Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện soi chiếu hành lý cho khách nhập cảnh.
Hình ảnh Hải quan Thành phố mang tên Bác trong trang phục mới
Công chức Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tác nghiệp tại hiện trường trong trang phục xuân hè.
Hình ảnh Hải quan Thành phố mang tên Bác trong trang phục mới
Công chức Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu.
Hình ảnh Hải quan Thành phố mang tên Bác trong trang phục mới
Công chức Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư trong trang phục mới làm thủ tục cho doanh nghiệp
Hình ảnh Hải quan Thành phố mang tên Bác trong trang phục mới
Công chức Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp.
Hình ảnh Hải quan Thành phố mang tên Bác trong trang phục mới
Doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1.
Hình ảnh Hải quan Thành phố mang tên Bác trong trang phục mới
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.

Hòa - Dịu

Liên kết hữu ích