Hết tháng 11, giải ngân vốn đầu tư qua kho bạc đạt 63,7%

15:30 | 26/11/2019

(HQ Online) - Theo báo cáo mới nhất từ Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 15/11/2019, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước giải ngân là 227.482 tỷ đồng, đạt 59,1% kế hoạch.    

het thang 11 giai ngan von dau tu qua kho bac dat 637 Không có nguồn vốn từ ngân hàng, dự án BOT lấy vốn ở đâu?
het thang 11 giai ngan von dau tu qua kho bac dat 637 10 tháng: Giải ngân vốn đầu tư công chỉ tăng 5,3% so với cùng kỳ
het thang 11 giai ngan von dau tu qua kho bac dat 637 6 giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
het thang 11 giai ngan von dau tu qua kho bac dat 637
Các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 17.889 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định. Ảnh TL.

Dự kiến, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước giải ngân đến ngày 30/11/2019 là 244.973 tỷ đồng. Con số này đạt 63,7% kế hoạch.

Cụ thể, luỹ kế vốn đầu tư nguồn Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước giải ngân là 242.855 tỷ đồng, đạt 63,8% kế hoạch Chính phủ giao. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 202 nghìn tỷ đồng (đạt 66,4 % kế hoạch Chính phủ giao); vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 12,9 nghìn tỷ đồng (đạt 36,4% kế hoạch Chính phủ giao); vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 27,6 nghìn tỷ đồng (đạt 68,3% kế hoạch Chính phủ giao).

Bên cạnh đó, nguồn thu để lại giải ngân là 2,1 nghìn tỷ đồng, đạt 55,1% kế hoạch Kho bạc Nhà nước nhận được.

Riêng đối với chi thường xuyên, dự kiến vốn thanh toán đến 30/11/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 814.619 tỷ đồng. Con số này đạt 78,1% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Đáng chú ý, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 17.889 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định. Đồng thời đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 75,5 tỷ đồng.

Thùy Linh