Hết quý 1, ngành Thuế đã thanh tra được 462 doanh nghiệp

14:50 | 08/04/2019

(HQ Online) - Tính đến hết quý 1, ngành Thuế đã tăng thu hơn 1.786 tỷ đồng nhờ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra.

het quy 1 nganh thue da thanh tra duoc 462 doanh nghiep Hơn 7.000 doanh nghiệp thuộc diện thanh tra thuế trong năm 2019
het quy 1 nganh thue da thanh tra duoc 462 doanh nghiep Tăng cường thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp FDI có số lỗ lớn
het quy 1 nganh thue da thanh tra duoc 462 doanh nghiep Doanh nghiệp nông, lâm, thủy, hải sản vào "tầm ngắm" của thanh tra thuế
het quy 1 nganh thue da thanh tra duoc 462 doanh nghiep
Tính đến hết tháng 3, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 8.089 cuộc thanh tra, kiểm tra. Ảnh TL.

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 3, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 8.089 cuộc thanh tra, kiểm tra (đạt 9,28% kế hoạch năm 2019); kiểm tra được 61.425 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là trên 6.333 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.786 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 247 tỷ đồng; giảm lỗ là 4.299 tỷ đồng. Từ đó, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 842 tỷ đồng, đạt 47,15% số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Rêng về công tác thanh tra, số doanh nghiệp được thanh tra là 462 doanh nghiệp, đạt 6,42% kế hoạch năm 2019. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 891,41 tỷ đồng, bằng 94,32% so với cùng kỳ năm 2018; giảm khấu trừ 13,85 tỷ đồng; giảm lỗ là 1.656,96 tỷ đồng. Số tiền thuế đã nộp ngân sách là 409,46 tỷ đồng, đạt 45,93% số thuế tăng thu qua thanh tra.

Cũng tính đến hết tháng 3, ngành Thuế đã kiểm tra 7.627 doanh nghiệp, đạt 9,54% kế hoạch năm 2019. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 825,39 tỷ đồng, bằng 84,88% so với cùng kỳ năm 2018; giảm khấu trừ là 172,22 tỷ đồng; giảm lỗ 2.638,63 tỷ đồng. Từ đó đã nộp ngân sách là 363,33 tỷ đồng, đạt 44,02% số thuế phải thu qua kiểm tra tại doanh nghiệp.

Về kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, các đơn vị đã kiểm tra được 61.425 hồ sơ; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 69,31 tỷ đồng; giảm khấu trừ 61,27 tỷ đồng; giảm lỗ 4,04 tỷ đồng. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến Luật Quản lý thuế; xây dựng và triển khai đề án rà soát, sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính chậm nộp.

Ngành Thuế đã xây dựng và triển khai đề án nhận nghĩa vụ thuế và công khai số thuế của một người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; xây dựng phần mềm kiểm tra hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Cơ quan Thuế cũng triển khai đề án trao đổi thông tin cấp Đăng ký kinh doanh – Đăng ký thuế theo cơ chế 1 cửa liên thông đối với người nộp thuế là hợp tác xã. Đồng thời thực hiện đề án thực hiện công tác giám sát quản lý thanh tra, kiểm tra thuế; thanh, kiểm tra thuế điện tử, xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác thanh, kiểm tra thuế; ứng dụng Nhật ký thanh tra, kiểm tra trên cả nước...

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo hướng thống nhất, hiện đại.

Đồng thời, cơ quan thuế tăng cường trao đổi thông tin với các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra. Ngành Thuế tăng cường áp dụng quản lý rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Thùy Linh