Hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19

10:54 | 07/05/2021

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước đã yêu cầu các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố tăng cường triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng kêu gọi toàn dân tự giác thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch
Đã hạn chế tối đa giao dịch bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Hải quan Hải Phòng tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt chống dịch Covid-19
Hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19
Hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covod-19, Kho bạc Nhà nước đã ban hành thông báo quán triệt công chức, viên chức, người lao động thuộc Kho bạc Nhà nước thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước yêu cầu lãnh đạo các đơn vị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị do mình quản lý; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.

Đồng thời phải theo dõi sát sao tình hình dịch trên địa bàn, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, nguồn lực, trang thiết bị, vật tư, các phương án phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó kịp thời, phù hợp với mọi tình huống phát sinh dịch bệnh, đảm bảo duy trì hoạt động của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

Trong trường hợp phát hiện ca bệnh tại đơn vị, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Thùy Linh