Hải quan TPHCM thu ngân sách đạt trên 100.000 tỷ đồng

07:37 | 17/12/2020

(HQ Online) - Với nhiều nỗ lực, tính đến ngày 15/12/2020, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục Hải quan TPHCM được 100.090 tỷ đồng, đạt 87,0% dự toán Pháp lệnh, giảm 12,4% (giảm tuyệt đối 14.210 tỷ đồng).

Hải quan TPHCM thu ngân sách đạt trên 100.000 tỷ đồng
Công chức hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra hàng nhập khẩu. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, căn cứ vào chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM giao Cục Hải quan TPHCM phấn đấu thu NSNN năm 2020 đạt 103.500 tỷ đồng (đạt 90% dự toán) để góp phần vào sự thiếu hụt của ngân sách Trung ương trong giai đoạn hết sức khó khăn. Đầu tháng 12/2020, tại phiên họp của HĐND TPHCM, lãnh đạo HĐND cũng giao Hải quan TPHCM phấn đấu thu NSNN đạt 103.500 tỷ đồng.

Với nhiều giải pháp nỗ lực thu ngân sách trong thời gian qua, luỹ kế đến ngày 15/12/2020, Cục Hải quan TPHCM đã thu NSNN đạt kết quả trên 100.090 tỷ đồng, đạt 87,0% dự toán Pháp lệnh, giảm 12,4% (giảm tuyệt đối 14.210 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019.

Cục Hải quan TPHCM đang nỗ lực thu NSNN trong 2 tuần cuối năm để đạt kết quả cao nhất. Đơn vị ước thực hiện đến 31/12/2020 sẽ đạt kết quả thu NSNN trên 106.000 tỷ đồng, đạt 92,2% dự toán Pháp lệnh, giảm 12,4% (giảm tuyệt đối 14.200 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019.

Nếu đạt được kết quả trên, Cục Hải quan TPHCM thực hiện thu NSNN vượt 2.500 tỷ đồng (tương đương 2,2% dự toán Pháp lệnh) so với chỉ tiêu do HĐND, UBND TPHCM giao hoàn thành./.

Lê Thu