Hải quan TPHCM rà soát, kiểm tra sau thông quan hàng nhập khẩu có nghi vấn

10:14 | 19/01/2022

(HQ Online) - Cục Hải quan TPHCM chỉ đạo các đơn vị rà soát, kiểm tra sau thông quan một số mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch, có tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và các chính sách ưu đãi trong việc nhập khẩu một số mặt hàng để nâng giá nhằm thu lợi bất chính.

Hải quan TPHCM thực hiện miễn thuế cho trên 90 doanh nghiệp nhập hàng phòng chống dịch
Thu nộp ngân sách gần 760 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Hải quan TPHCM kiểm tra sau thông quan 4 lĩnh vực lớn
Hải quan TpHCM kiểm tra hàng Nk. Ảnh: T.H
Cục Hải quan TPHCM thực hiện kiểm tra sau thông quan những lô hàng có nghi vấn. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, Tổng cục Hải quan vừa có công văn chỉ đạo về việc tổ chức rà soát và kiểm tra sau thông quan một số mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch, có tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và các chính sách ưu đãi trong việc nhập khẩu một số mặt hàng để nâng giá nhằm thu lợi bất chính.

Để kịp thời ngăn chặn, phát hiện hành vi vi phạm đồng thời hỗ trợ và cung cấp thông tin có liên quan đối với các mặt hàng “Bộ kit test Covid-19, vắc xin Covid-19 và máy thở” nhập khẩu từ năm 2020 đến nay, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo.

Theo đó, đối với các chi cục hải quan, thực hiện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ đã thông quan theo đúng quy định; Kiểm tra thủ tục nhập khẩu, chính sách quản lý, tham vấn, kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan đối với các trường hợp nghi vấn khai báo giá thấp…

Đối với phòng Công nghệ Thông tin, phối hợp với Chi cục Kiểm tra sau thông quan kết xuất dữ liệu liên quan đến các mặt hàng nhập khẩu nêu trên được làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TPHCM từ năm 2020 đến nay.

Đối với Chi cục Kiểm tra sau thông quan, trên cơ sở kết quả rà soát của các chi cục hải quan và phân tích số liệu xuất nhập khẩu để lựa chọn doanh nghiệp kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định, quy trình kiểm tra sau thông quan ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-TCHQ ngày 21/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Lê Thu