Hải quan TPHCM giải đáp vướng mắc về ưu đãi thuế quan từ EVFTA cho doanh nghiệp

19:02 | 05/10/2020

(HQ Online) - Trong quá trình thực hiện hiệp định EVFTA, Cục Hải quan TPHCM đã hướng dẫn, giải đáp nhiều nội dung liên quan đến thủ tục ưu đãi thuế quan cho doanh nghiệp.

4242 5 0454 img 1438
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hoá NK qua cảng Cát Lái. Ảnh: T.H

Mã HS CODE đối với hàng xuất khẩu

Các vướng mắc của doanh nghiệp phần nhiều hỏi về mã HS CODE đối với hàng hoá xuất khẩu sang các nước châu Âu. Công ty Trencilo đặt vấn đề, công ty đang sản xuất mặt hàng là chỉ may giày và xuất khẩu sang các nước châu Âu với HS code 5607.90.90. Tuy nhiên, công ty này thắc mắc, mã HS CODE này không tìm thấy trong danh mục của những sản phẩm được miễn giảm thuế có xuất xứ hàng hóa.

Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp, Cục Hải quan TPHCM cho biết, ngày 18/9/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022, có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Công ty nghiên cứu để thực hiện, trường hợp vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Liên quan đến mã số đối với máy móc nhập khẩu từ châu Âu, Công ty Boncafe cho biết, công ty nhập máy móc và linh kiện từ châu Âu. Tuy nhiên, mã số HS CODE của nhà cung cấp khác với số HS CODE doanh nghiệp khai để làm thủ tục nhập hàng. Như vậy sự khác nhau giữa số HS Code trên chứng từ nhập hàng (B/L, Commercial invoice, Packing list, C/O) và số HS code trên tờ khai có ảnh hưởng gì không.

Hướng dẫn doanh nghiệp xử lý trường hợp nêu trên, đại diện Phòng Thuế XNK- Cục Hải quan TPHCM cho biết, căn cứ điểm h, khoản 6, Điều 15 Thông tư 38/2018/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 62/2019/TT-BTC quy định “Sự khác biệt mã số HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số HS trên tờ khai hải quan nhập khẩu:

Trường hợp có sự khác biệt mã số HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số HS trên tờ khai hải quan nhập khẩu nhưng mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phù hợp với mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan nhập khẩu, hàng hóa thực tế nhập khẩu, cơ quan Hải quan có cơ sở xác định hàng hóa theo mã số HS trên tờ khai hải quan nhập khẩu, tờ khai hải quan nhập khẩu bổ sung đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo quy định thì chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Trường hợp có sự khác biệt mã số HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số HS trên tờ khai hải quan nhập khẩu và mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ không phù hợp với mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan nhập khẩu, hàng hóa thực tế nhập khẩu, cơ quan Hải quan có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu không phải hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ quan Hải quan thực hiện từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại khoản 2, Điều 22 Thông tư này.

Trường hợp có sự khác biệt mã số HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số HS trên tờ khai hải quan nhập khẩu nhưng mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phù hợp với mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan nhập khẩu, hàng hóa thực tế nhập khẩu và cơ quan hải quan không có cơ sở để xác định hàng hóa theo mã số HS trên tờ khai hải quan nhập khẩu đáp ứng một trong các tiêu chí xuất xứ quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đối với trường hợp có sự khác biệt mã số HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số HS trên tờ khai hải quan nhập khẩu, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện...

Ưu đãi thuế trong hiệp định

Một số doanh nghiệp đặt câu hỏi về nhập khẩu hàng trang thiết bị y tế (TBYT) thành phẩm từ một nước thành viên của EVFTA có được hưởng những ưu đãi về thuế nhập khẩu và thuế VAT theo quy định trong hiệp định

Về chính sách thuế ưu đãi đặc biệt, Cục Hải quan TPHCM cho biết, ngày 18/9/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA.

Về quản lý chuyên ngành trang thiết bị y tế, căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi bổ sung tai nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế có quy định “Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng do sở y tế cấp được nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần bảng phân loại và văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan”.

Nội dung này chỉ liên quan đến thủ tục thông quan hàng hóa, không quy định về áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị y tế chuyên dùng nhập khẩu.

Về chính sách thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính và công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính.

Trả lời câu hỏi của một số doanh nghiệp về việc cơ quan Hải quan không yêu cầu phân tích phân loại, doanh nghiệp có được gửi công văn nhờ Hải quan lấy mẫu giám định mã HS CODE trong trường hợp DN chưa chắc chắn HS code, Cục Hải quan TPHCM cho biết, căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015, doanh nghiệp có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định theo quy định để xác định các thông tin về thành phần, tính chất lý hóa, tính năng công dụng của hàng hóa XNK.

Đối với việc xác định trước mã số hàng hoá, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục xác đinh trước mã số hàng hoá. Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ. Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

Hồ sơ xác định trước mã số thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Hồ sơ thủ tục xác định trước mã số của hàng hóa nhập khẩu gửi đến Tổng cục Hải quan

Lê Thu