Hải quan tạo thuận lợi thông quan nhanh các lô hàng viện trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

10:51 | 30/07/2021

(HQ Online) - Thông quan ngay trong ngày các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm... để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Thêm gần 660.000 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam
Có 3 hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến vắc xin Covid-19 với Nga, Mỹ, Nhật đã được ký kết
Tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vắc xin thế giới
Hải quan tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lô vắc xin đã được thông quan nhanh và đưa vào bảo quản.
Lô vắc xin đã được thông quan nhanh và đưa vào bảo quản.

Đây là chỉ đạo của Tổng cục Hải quan đến Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trong việc thông quan các lô hàng viện trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của một số bộ, ngành đề nghị hỗ trợ giải quyết thủ tục thông quan nhanh đối với các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, tân dược, vắc xin, sinh phẩm xét nghiệm,... do các tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam và ngược lại hoặc do các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo thông quan nhanh chóng hàng hóa kịp thời phục vụ công tác điều trị, khám chữa bệnh cho người dân, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh yêu cầu Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất quán triệt đến từng cán bộ công chức tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông quan ngay trong ngày các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, tân dược, vắc xin, sinh phẩm xét nghiệm... để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có thái độ phiền hà, kéo dài thời gian thông quan.

Trong quá trình giải quyết có phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời trao đổi, báo cáo Tổng cục Hải quan bằng điện thoại (Zalo) hoặc Email (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn xử lý.

Thời gian qua, các đơn vị Hải quan Hà Nội, Hải quan TP Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết thông quan nhanh các lô hàng vắc xin từ nước ngoài về Việt Nam để kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch covid-19.

N.Linh