Hải quan tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan Tổng cục

12:40 | 25/06/2021

(HQ Online) - Để đảm bảo chủ động ứng phó kịp thời trong trường hợp xuất hiện ca nghi nhiễm hoặc nhiễm Covid-19, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan tăng cường công tác phòng, chống không để dịch Covid-19 lây lan mất kiểm soát.

Ngành Hải quan tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 trong nước diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và nơi cư trú.

3818-61ccb172-fe4f-4dbf-9332-39c7646d2bbc
Tại tất cả thang máy của toà nhà đều đc bố trí dung dịch sát khuẩn tay cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Ảnh: H.Nụ

Tổ chức cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh, tình hình sức khỏe cán bộ trong đơn vị, kịp thời thông báo ngay tới Văn phòng Tổng cục nếu phát sinh các trường hợp nghi nhiễm/nhiễm Covid-19.

Đồng thời xây dựng phương án làm việc qua môi trường mạng trong trường hợp xuất hiện F0 tại trụ sở cơ quan Tổng cục. Chủ động phối hợp Cục CNTT & Thống kê Hải quan tập huấn cho cán bộ của đơn vị bảo đảm yêu cầu tiến độ và chất lượng công việc, không để gián đoạn công việc do dịch bệnh.

Phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phương án phòng chống dịch trong trường hợp xuất hiện ca nghi nhiễm hoặc nhiễm Covid-19 tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan. Phối hợp Văn phòng Tổng cục tổ chức thực hiện nghiêm khi có tình huống xảy ra.

Phương án trong trường hợp xuất hiện ca nhiễm tại đây.

Nụ Bùi