Hải quan Quảng Nam hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2020

20:18 | 14/01/2021

(HQ Online) - Ngày 13/1/2021, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hải quan Quảng Nam chạy “nước rút” hoàn thành chỉ tiêu thu thuế
Hải quan Quảng Nam: Nỗ lực thu ngân sách trong khó khăn
Hải quan Quảng Nam: Vượt khó khăn kép tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Hải quan Quảng Nam: Số thu ngân sách giảm gần một nửa
Hải quan Quảng Nam hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2020

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đã giải quyết thủ tục hải quan cho 514 doanh nghiệp với 87.290 tờ khai, tăng 7,42% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 2.861 triệu USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1.147 triệu USD, tăng 8,26% và kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 1.714 triệu USD, giảm 1,33% so với cùng kỳ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai Dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 2151/QĐ-TCHQ ngày 26/7/2017 của Tổng cục Hải quan đến ngày 31/12/2020, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 2.677 hồ sơ/ 68 thủ tục cấp Cục và Chi cục trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tăng 2,8% so với cùng năm 2019.

Tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu qua công tác xác định trị giá, mã số tính thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, tăng cường công tác thu hồi nợ đọng thuế, tính đến ngày 31/12/2020, tổng số thu NSNN của đơn vị đạt 6.156,5 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do thực hiện thủ tục hoàn thuế theo Chương trình ưu đãi về thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ và hoàn do bổ sung C/O, nộp thừa,... với số thuế hơn 809 tỷ đồng, nên số thực thu NSNN của Hải quan Quảng Nam là 5.347,5 tỷ đồng, tăng 28,45%, đạt 101,86% so với chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính và chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan (5.250 tỷ đồng).

Triển khai thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn quản lý; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành tốt chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động XNK, XNC. Trong năm qua, đã phát hiện và xử lý 67 vụ vi phạm pháp luật hải quan, nộp ngân sách nhà nước 765,8 triệu đồng (về số vụ giảm 25,5%, về tiền phạt giảm hơn 66%).

Tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan 7 cuộc (đạt 100% về số cuộc), truy thu nộp vào NSNN hơn 2,02 tỷ đồng, đạt 101,09 % so với chỉ tiêu giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong năm 2020 của cán bộ công chức Hải quan Quảng Nam, với ba “điểm sáng”, đó là:

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, số lượng tờ khai tăng 7,42%, kinh ngạch xuất nhập khẩu tăng 2,3%, số lượng hồ sơ thông qua Dịch vụ công trực tuyến tăng 2,8% trong điều kiện địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 và bão lụt;

Các chỉ số cải cách, ứng dụng CNTT đạt thứ hạng cao so với sở ngành, Hải quan địa phương. Số thu tăng ấn tượng 28,45%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, góp phần vào kết quả chung của toàn ngành.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan và công tác nội ngành hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Năm 2021, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, theo đó, cần cụ thể hóa bằng các biện pháp, giải pháp phù hợp với tình hình địa phương, trên cơ sở bám sát chỉ đạo, định hướng của ngành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ động xây dựng kế hoạch thu, đề ra các giải pháp chống thất thu (giá, thuế suất,...) nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2021 (dự kiến 3.517,5 tỷ đồng); hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ thuế, hạn chế phát sinh nợ mới; thực hiện đảm bảo công tác hoàn thuế.

Tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát phòng chống ma túy; nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan.

Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan các vướng mắc, phát sinh để chuẩn bị cho việc triển khai công tác quản lý hải quan ngay sau khi công bố nâng cấp cửa khẩu Nam Giang lên cửa khẩu quốc tế.

Chú trọng công tác xây dựng lực lượng, đào tạo, đánh giá năng lực cán bộ công chức, chủ động sắp xếp, bố trí hiệu quả biên chế theo vị trí việc làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh, phòng chống các biểu hiện gây phiền hà sách nhiễu trong việc thực thi nhiệm vụ của CBCC, tiếp tục nghiên cứu cải cách các thủ tục nội bộ.

Quang Thắng, Hải quan Quảng Nam