Hải quan Kiên Giang chủ động hỗ trợ doanh nghiệp

21:26 | 11/02/2016

(HQ Online)- Năm 2016, Cục Hải quan Kiên Giang dự kiến sẽ thiết lập quan hệ đối tác thường xuyên với 8% số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn.

hai quan kien giang chu dong ho tro doanh nghiep

Công chức Chi cục HQCK Hà Tiên-Kiên Giang hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp

Chương trình đối tác tập trung vào các chuyên đề như các giấy phép về kiểm tra chuyên ngành thông qua cơ chế một cửa quốc gia, các chính sách mới về thủ tục hải quan.

Chương trình tham vấn, Cục Hải quan Kiên Giang sẽ tập trung về tình hình thực thi chính sách pháp luật hải quan, thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Năm 2016, Cục Hải quan Kiên Giang sẽ triển khai các hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp, triển khai các quy định mới có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, Cục Hải quan Kiên Giang sẽ thiết lập kênh trao đổi, thông tin với các ngành tại địa phương như Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến thương mại Kiên Giang để kịp thời tuyên truyền hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Năm 2016, dự kiến sẽ có nhiều dự án đầu tư được triển khai tại Kiên Giang, trong đó tập trung nhiều dự án đầu tư du lịch tại huyện đảo Phú Quốc nên Cục Hải quan Kiên Giang sẽ chủ động gặp gỡ nhà đầu tư, nắm tình hình triển khai dự án để có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, giúp nhà đầu tư triển khai nhanh, hiệu quả các dự án.

Được biết, năm 2015, Cục Hải quan Kiên Giang đã ký kết thỏa thuận đối tác hải quan-doanh nghiệp với 4 doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan; giải đáp 30 lượt vướng mắc của doanh nghiệp; thực hiện tuyên truyền pháp luật, chính sách quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hải quan tại các hội nghị đối thoại…

Đ.Nguyên