Hải quan Hải Phòng thu nộp ngân sách gần 70 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

09:38 | 31/12/2020

(HQ Online) - Năm 2020, Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở đối với 71 doanh nghiệp.

Hơn 17.000 bản thỏa thuận được Hải quan Hải Phòng ký với doanh nghiệp
Hải quan Hải Phòng khởi tố 13 vụ án hình sự
Hải quan Hải Phòng thông quan gần 170 nghìn tờ khai trong tháng 11
2745-img-9390
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 7180/CT-TCHQ ngày 19/11/2019, công văn số 7766/TCHQ-TTR ngày 17/12/2020 và công văn số 2466/TCHQ-KTSTQ ngày 17/4/2020 của Tổng cục Hải quan; Cục đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo các đơn vị không kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thu thập thông tin, đánh giá kỹ lưỡng dấu hiệu vi phạm trước khi đề xuất kiểm tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tập trung lực lượng để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch do Tổng cục Hải quan giao.

Kết quả cụ thể, đối với công tác kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức 195 cuộc kiểm tra sau thông quan (trong đó 134 cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan Hải quan, 71 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan) ấn định thuế là 68,5 tỷ đồng.

Đối với thanh tra chuyên ngành, thực hiện đối với 5 doanh nghiệp, kiến nghị truy thu và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4,7 tỷ đồng.

Thái Bình