Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 44.698 tỷ đồng

16:04 | 10/11/2020

(HQ Online) - Theo thông tin mới nhất từ Cục Hải quan Hải Phòng, trong tháng 10, số thu của thu ngân sách của Cục đạt 4.597 tỷ đồng.

Hải quan Hải Phòng ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 700 triệu đồng
Hải quan Hải Phòng xử lý 10 vụ việc liên quan đến buôn lậu
Hải quan Hải Phòng điều chỉnh quản lý kho, bãi, cảng
Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 44.698 tỷ đồng
Tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 lên hoạt động xuất nhập khẩu khiến số thu ngân sách tại Hải quan Hải Phòng giảm mạnh. Ảnh: T.Bình.

Trong đó, riêng địa bàn Hải Phòng thu được 4.025 tỷ đồng, số còn lại từ 3 chi cục ngoài địa bàn (Chi cục Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan Hưng Yên, Chi cục Hải quan Thái Bình).

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 44.698 tỷ đồng, đạt 66,7% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ đồng), đạt 63% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 39.012 tỷ đồng, đạt 68,3 % so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ đồng), đạt 64,1 % chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (60.900 tỷ đồng), đạt 61,9% chỉ tiêu UBND Hải Phòng giao (63.000 tỷ đồng), giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét về kết quả thu so với chỉ tiêu cả năm, có 6/9 chi cục đạt từ 60% trở lên gồm: Chi cục Hải quan KCX và KCN (đạt 131,54%); Chi cục Hải quan Thái Bình (83,04%); Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (81,22%); Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công (69,77%); Chi cục Hải quan Hưng yên (65,3%); Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 (63,2%).

3 chi cục còn lại có tỷ trọng thu dưới 60% so với chỉ tiêu cả năm gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (đạt 59,62%); Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (58,31%); Chi cục Hải quan Hải Dương (43,2%).

Thái Bình