Hải quan Hải Phòng phối hợp kiểm tra thu phí cảng biển

10:04 | 07/10/2021

(HQ Online) - UBND TP Hải Phòng vừa ban hành quyết định về quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển (phí cảng biển) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Việc chuyển đổi đơn vị thu phí cảng biển ở Hải Phòng diễn ra thuận lợi
Cảng vụ đường thủy nội địa sẽ thu phí cảng biển tại Hải Phòng từ 15/8
Hải Phòng không thu phí cảng biển bằng tiền mặt từ 1/8
Hải quan Hải Phòng phối hợp kiểm tra thu phí cảng biển
Nguồn thu từ phí cảng biển đóng góp nguồn lực quan trọng giúp Hải Phòng đầu tư, xây dựng hạ tầng để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Ảnh: T.Bình.

Theo đó, Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng có trách nhiệm tổ chức công tác thu phí theo Nghị quyết số 148/2016/NQĐ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố và quy trình thu phí ban hành kèm theo Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND TP Hải Phòng.

Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi kiểm tra đối tượng nộp phí, đối tượng miễn thu phí, mức thu phí trên cơ sở đề nghị của Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

Cục Thuế Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng trong việc thực hiện phát hành, báo cáo sử dụng biên lại thu phí, theo quy định.

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng, thu tiền phí do Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng nộp.

Cục Hải quan Hải Phòng, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP Hải Phòng cùng các đơn vị liên quan phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn đối với hệ thống thu phí.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng trong việc đảm bảo kinh phi hoạt động của Hệ thống thu phí…

Từ ngày 1/1/2017, Cục Hải quan Hải Phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất HĐND TP Hải Phòng ban hành Nghị quyết về thực hiện thu phí cảng biển theo quy định tại Luật Phí, lệ phí. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tổ chức hiệu quả công tác thu phí, đóng góp vào ngân sách địa phương từ 1.200 - 1.800 tỷ đồng mỗi năm, tạo nguồn lực tài chính để thành phố triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình giao thông tại khu vực cảng biển Hải Phòng thời gian qua.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hải Phòng đã đề xuất và tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng, đưa vào sử dụng “Hệ thống quản lý tự động và kiểm soát thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cảng biển Hải Phòng” hỗ trợ việc kê khai, nộp phí trực tuyến, sử dụng hóa đơn điện tử... qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện để cơ quan thu phí tinh gọn bộ máy, hoạt động tiết kiệm, hiệu quả.

Thái Bình