Hải quan Hải Phòng hướng dẫn nộp báo cáo quyết toán

16:07 | 06/04/2019

(HQ Online) - Cục Hải quan Hải Phòng vừa hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu (bao gồm cả doanh nghiệp) thực hiện nộp báo cáo quyết toán.

hai quan hai phong huong dan nop bao cao quyet toan Chi cục Hải quan Thái Bình hướng dẫn doanh nghiệp về báo cáo quyết toán
hai quan hai phong huong dan nop bao cao quyet toan Hướng dẫn mới liên quan đến nộp báo cáo quyết toán
hai quan hai phong huong dan nop bao cao quyet toan Được khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, khoản 1 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) quy định: Kỳ báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hoàng hóa xuất khẩu với cơ quan Hải quan theo năm tài chính.

hai quan hai phong huong dan nop bao cao quyet toan
Hội nghị tập huấn về báo cáo quyết toán do Chi cục Hải quan Thái Bình vừa tổ chức thu hút đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn tham dự. Ảnh: Hải quan Thái Bình cung cấp.

Tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc trước khi thực hiện hợp nhất sáp nhập, chia tách giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cho chi cục hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 56 Thông tư này qua hệ thống.

Đồng thời, điểm a khoản 3 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được bổ sung sửa đổi bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) quy định: Tổ chức, cá nhân lập và nộp báo cáo quyết toán về tình hình xuất - nhập - tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất) cho chi cục hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 25 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua hệ thống hoặc theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này.

Báo cáo quyết toán về tình hình nhập - xuất - tồn kho thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 26 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua hệ thống hoặc theo mẫu số 15a/BCQTSP-GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này.

Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua hệ thống hoặc theo mẫu số 16/ĐMTT-GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này.

Như vậy, những trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất không thực hiện được báo cáo quyết toán qua hệ thống sẽ thực hiện trên bản giấy để đảm bảo thời hạn nộp báo cáo quyết toán theo quy định (theo các mẫu 15/BCQT-NVL/GSQL; 15a/BCQTSP-GSQL; 16/ĐMTT-GSQL như đề cập ở trên).

Liên quan đến tình hình nộp báo cáo quyết toán tại Hải Phòng, sáng nay 6/4, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công (Cục Hải quan Hải Phòng) cho biết, hiện nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam chọn kết thúc năm tài chính là 31/12, và theo quy định chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp phải nộp báo cáo quyết toán nên thời điểm này có nhiều doanh nghiệp tập trung thực hiện.

“Tại Chi cục có khoảng hơn 400 doanh nghiệp phải nộp báo cáo quyết toán. Do năm nay mẫu báo cáo có thay đổi nên đơn vị tập trung hướng dẫn sớm cho doanh nghiệp, mặt khác các vướng mắc đều được Chi cục báo cáo kịp thời về Cục Hải quan Hải Phòng để báo cáo Tổng cục Hải quan, do đó việc nộp báo cáo quyết toán tại đơn vị đang diễn ra tương đối thuận lợi”- lãnh đạo Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng cho biết thêm.

Được biết, ngoài Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng, các chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng có nhiều doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu (bao gồm cả doanh nghiệp) thuộc đối tượng phải nộp báo cáo quyết toán như: Chi cục Hải quan KCX-KCN, Chi cục Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan Hưng Yên, Chi cục Hải quan Thái Bình đều có sự chủ động hỗ trợ doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán.

Thái Bình