Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục 188.000 tờ khai trong tháng đầu năm

10:24 | 18/02/2022

(HQ Online) - Trong tháng 1/2022, tổng tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng là 187.892 tờ khai, tăng 17,18% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhập khẩu là 98.072 tờ khai, xuất khẩu là 89.820 tờ khai.

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách ấn tượng trong tháng đầu năm
Bổ nhiệm tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Đặng Công Thành
Dấu ấn Hải quan ở Thành phố Hoa Phượng Đỏ
Hải quan Hải Phòng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022
Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục 188.000 tờ khai trong tháng đầu năm
Lượng tờ khai từng chi cục trong tháng 1. Biểu đồ: T.Bình.

Đơn vị có lượng tờ khai lớn nhất là Chi cục Hải quan KCX và KCN với 43.409 tờ khai, trong khi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có lượng tờ khai ít nhất với 4.334 tờ khai.

Trong tháng 1 tại Cục Hải quan Hải Phòng có 65,1% tờ khai luồng xanh và 3,2% luồng đỏ, số còn lại là tờ khai luồng vàng.

Dù vậy, tỷ lệ tờ khai luồng vàng, luồng đỏ tại 4 chi cục hải quan cửa khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ) cao hơn bình quân chung toàn Cục rất nhiều. Cụ thể, luồng vàng là 71,9%; luồng đỏ là 8,8%.

Như vậy, tỷ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại các chi cục hải quan cửa khẩu lên tới gần 81% (tương đương với 25.364 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ).

Tháng 1, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 6.688 tỷ đồng, đạt 10,51% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ đồng), đạt 9,75% so với chỉ tiêu của UBND Hải Phòng giao (68.600 tỷ đồng) và tăng tới 33,66% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng trong tháng 1 đạt 9,54 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Thái Bình