Hải quan Hải Phòng đóng góp 400 triệu đồng cho phòng, chống dịch Covid-19

17:47 | 21/06/2021

(HQ Online) - Từ nguồn đóng góp của cán bộ công chức, người lao động trong toàn Cục, Cục Hải quan Hải Phòng đã đóng góp 400 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19 và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hải Phòng.

Kiểm soát thành công dịch Covid-19 quyết định phục hồi kinh tế
Cập nhật dòng chảy thông tin xuất nhập khẩu trong mùa dịch
Cục Điều tra chống buôn lậu ủng hộ Bắc Giang, Bắc Ninh 80 triệu đồng để chống dịch
Hải quan Hải Phòng đóng góp 400 triệu đồng cho phòng, chống dịch Covid-19
Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng trao tượng trưng số tiền ủng hộ cho lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng.

Chiều 21/6, Chánh Văn phòng Cục Hải quan Hải Phòng Vũ Anh Tuấn cho biết, hưởng ứng sự phát động của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, cán bộ công chức, người lao động trong toàn Cục đã nhiệt tình hưởng ửng, đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19 và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương với tổng số tiền đến ngày 18/6 được 400 triệu đồng.

Trong đó, đơn vị đã chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Quỹ vắc xin phòng Covid-19 và vừa trao 200 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng.

Ngoài việc ủng hộ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hải quan Hải Phòng tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch và đảm bảo thông quan hàng hóa.

Đến nay, trong toàn Cục chưa ghi nhận ca F0, F1 hay F2. Mới đây, nhiều cán bộ công chức, người lao động của Cục Hải quan Hải Phòng đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành đóp góp, ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 với mức đóng góp ít nhất mỗi người 1 ngày lương.

Việc ủng hộ Quỹ vắc xin của cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Hải quan nhằm góp thêm nguồn kinh phí chung tay cùng cả nước thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giúp nước ta sớm chiến thắng dịch bệnh.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao Văn phòng Tổng cục sẽ là đầu mối tổng hợp chung số tiền quyên góp của các đơn vị tại cơ quan Tổng cục chuyển Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Các cục hải quan địa phương thực hiện quyên góp chuyển tới cơ quan đầu mối tiếp nhận Quỹ vắc xin phòng Covid-19 tại địa bàn.

Thực hiện cuộc vận động, riêng khối cơ quan Tổng cục Hải quan đã đóng góp vào Quỹ vắc xin số tiền 764 triệu đồng.

Thái Bình